Impact

Waarom de Human Quotient steeds belangrijker wordt voor: 

Wat we weten vanuit onderzoek en klantcases over impact van human leadership practices

0 %
minder gestresst op het werk
0 %
Meer energie op het werk
0 %
meer engagement
0 %
toename van creativiteit
0 %
minder burn-out
0 %
minder ziekte verzuim

Bron: McKinsey & Crossknowledge research, Jan Rijken – Nick van Dam, 2018

Waarom de Human Quotient steeds belangrijker wordt

Waarneembare symptomen in de maatschappij

voor het individu

Toename van burn-out op jonge leeftijd
Meer mensen met DSM V: ADHD, autisme, dyslexie
Depressie en psychologische problemen
Eenzaamheid

HumanFits organisatie

Voor de organisatie

Kosten voor ziekteverzuim: 9 miljoen per jaar
16% ervaart burn-out symptomen: v +5,6% m +3%
40% van het talent van medewerkers blijft onbenut
Aandacht voor gezondheid resulteert in 5% meer productiviteit
en reduceert het ziekteverzuim met 15%

Voor de maatschappij

Toenemende intolerantie
Sociale incompetentie
Eenzaamheid wordt een epidemie
Jonge mensen (16-24) zijn het meest eenzaam
Explosieve toename van kosten in de gezondheidszorg
In 2040 zullen de kosten verdubbeld zijn t.o.v. 2015
Psychologische klachten kosten 22 miljoen

Bronnen: KIMO, Linkedin – more learning is good 2018, Volksgezondheidszorg 2019, TNO in de Praktijk.