Suzanne van Dooren

Over Suzanne:

‘Suzanne is een gedreven persoonlijkheid die door haar aanstekelijk enthousiasme en haar doelgerichtheid resultaten boekt zonder omweg. Doortastend en persoonlijk betrokken speelt zij kernachtig in op processen die aan progressie toe zijn’.

Suzanne van Dooren

Waar kom ik vandaan?
Ik ben ruim 20 jaar actief geweest als (interim)manager in een grote diversiteit aan organisaties. Aanvankelijk richtte ik mij meer op de bedrijfsresultaten maar gaandeweg verschoof mijn aandacht meer en meer naar de boeiende intermenselijke aspecten en kwam ik tot een belangrijk inzicht. De “harde” organisatiedoelstellingen bereik je alleen door te investeren in de “zachte” kant, in de ontwikkeling van mensen die er werken. De menselijke dynamieken en hun invloed op de performance van de organisatie intrigeerde mij zo dat ik mij hierin verder ben gaan specialiseren. Ik heb toen natuurlijk ook mijn eigen, persoonlijke thema’s onderzocht en hoe die mij soms behoorlijk in de weg zaten in mijn werk en me nu vooral juist ver brengen. Het begint met bewustwording: Bewustzijn geeft je keuze mogelijkheden. Dan ben je regisseur van je eigen leven.

Waar ben ik nu?
Deze brede ervaring in organisaties zet ik dagelijks in als personal coach en adviseur. Ik begeleid (management)teams en individueel ook managers en professionals in hun werk; in hun professionele ontwikkeling en persoonlijke effectiviteit. Dit veelal op de thema’s samenwerken, communicatie, teamdynamieken en (persoonlijk) leiderschap. Alleen door reflectie en door het doorbreken van patronen word je een betere versie van jezelf. Coaching door mij betekent inzicht krijgen in je eigen talenten en je potentieel ontsluiten. In je kracht staan. In verbinding zijn met al je talent. Dat is mijn passie! Het raakt mij iedere keer weer als ik zie hoe mensen stappen zetten of zelfs een grote sprong maken. En dat komt natuurlijk ook de organisatie ten goede.

Waar ga ik naar toe?
“From good to great”. ( geïnspireerd door managementboek “Good to Great” by Jim Collins)
Ontplooiing is mijn grootste goed. Deze persoonlijke waarde maakt dat ik mijn expertise keer op keer uitbreid. Zo is dit mijn fase van energetische verdieping enerzijds en het bekwamen in Extreme Learning anderzijds.
Ik blijf deze boeiende weg volgen….

Mijn persoonlijke missie
Het inspireren en begeleiden van (toekomstig) leiders en professionals in hun ambitie om te excelleren (binnen welke domein dan ook en op welk level dan ook).

En breder vanuit de HumanFits context: het verhogen van het bewustzijnsniveau van de mensheid.

En wat mij verder nog typeert… Ik denk graag in mogelijkheden:
…“Bij stevige wind kan je twee dingen doen; een windscherm opzetten of een windmolen”.
Mijn keuze zal helder zijn…